Sundhedstjek & Behandling

KONSULTATION, SUNDHEDSTJEK & BEHANDLING

Få en personlig konsultation, sundhedstjek samt individuel tilpasset behandlingsplan ud fra naturmedicinsk perspektiv. Find den relevante konsultation herunder, som passer bedst til dig og dit behov.

En Basis Sundhedskonsultation giver mulighed for, at vi kommer omkring nogle bestemte basale områder i dit liv, som gerne skal være på plads, for at du kan optimere din sundhedstilstand. Synes du ikke rigtigt, at der er noget bestemt, du "døjer med" og/eller vil du gerne vide, om din sundhed overordnet kan forbedres, så kan en basis konsultation være en god idé. Her får du en grundig konsultation og en generel status på, om du har basis på plads.

På baggrund af din nuværende basale sundhedsprofil laver jeg en behandlilngsplan til dig, som giver konkrete forslag til, hvor du med fordel kan sætte ind for at forbedre din sundhedsmæssige tilstand på disse grundlæggende områder. Du får dermed vejledning i optimering og vedligehold af sund livsstil - alt sammen ud fra et naturmedicinsk perspektiv.

 

En Komplet Sundhedskonsultation tager udgangspunkt i lige netop dét, som du kommer i klinikken med og ønsker at have fokus på. Her har vi mere tid og arbejder i dybden, hvilket er bæredygtigt for gode og vedvarende resultater på den lange bane, da der ofte ligger ting fra tidligere i livet, som kan være godt, at få "ryddet op" i. Den komplette konsultation resulterer i en 360 graders personlig sundhedsprofil (med naturlige råd til de livsområder, som ikke er i optimal balance), hvilket giver dig et bedre overblik over din nuværende sundhedstilstand i en helhed. På baggrund af denne sundhedsprofil, laver jeg en behandlingsplan til dig, som giver konkrete forslag til, hvor du med fordel kan sætte ind for at optimere din sundhedsmæssige tilstand ud fra et naturmedicinsk perspektiv. Fokus er på dig som helhed og i en helhed, og behandlingsplanen vil guide dig på vejen mod et sundere, gladere og mere helstøbt liv.

 

Vælger du en Komplet Sundhedskonsultation, vil dit første møde i min klinik altid indeholde en meget grundig anamnese (din personlige sygehistorie - den subjektive undersøgelse). Denne giver mig et solidt fundament for at forstå dig, din historik og din nuværende situation bedst muligt. Er der tid til overs så kan uddrag af en klinisk undersøgelse (fx blodtryk, tandstatus, fordøjelsesstatus mm - objektive undersøgelser) evt. foretages, hvis det vurderes relevant ift. din historik. Anamnesen (og evt. ydeligere undersøgelser) vil give mig et godt helhedsbillede af dig, som danner udgangspunkt for dine individuelle behandlingsforslag. Derudover kan det vises sig at være relevant med andre metoder ved en ny konsultation senere hen, fx irisanalyse, posturologi, øreakupunktur mm, hvis du vælger at opstarte et behandlingsforløb og komme igen (eller du kan tilkøbe disse ydelser ved din første konsultation - se under "Priser" nederst).

En Basis Sundhedskonsultation indeholder ligeledes en anamnese, dog mindre omfangsrig, hvor fokus er på bestemte fundamentale livsområder, som er væsentlige for et godt helbred. (NB: I en Komplet Sundhedskonsultation kommer vi ligeledes omkring disse fundamentale livsområder - en Komplet Sundhedskonsultation indeholder således samme emner som en Basiskonsultation- og mere til!).

 

Uanset om du vælger en Basis eller Komplet Sundhedskonsultation, så er der fokus på dig og din individuelle situation - og formålet med konsultationen er altid at få dig tilbage mod bedre balance ud fra et naturmedicinsk perspektiv. Inden din første konsultation vil du også modtage et introbrev + et indledende spørgeskema, som hjælper med at forberede dig og mig til vores første møde.

 

På baggrund af dine ønsker og mål med konsultationen samt dét, som de subjektive og objektive undersøgelser viser, laver jeg en analyse, hvorefter jeg planlægger og tilpasser den rette behandlingsplan til netop dig. Du vil således modtage en individuel udarbejdet behandlingsplan, som indeholder konkrete forslag til, hvordan du kan få det bedre i din helhed, bl.a. indenfor områder som: fysisk behandling, kost, kosttilskud, homøopati, følelsesmæssigt arbejde og andre relevante livsstilsråd.  Ved slutningen af din første konsultation booker vi også tid til din anden konsultation, hvor du vil få din individuelle behandlingsplan, som vi gennemgår sammen. Din anden konsultation ligger typisk ca. 1 uge efter din første konsultation.

 

Uanset om du vælger en Basis eller Komplet Sundhedskonsultation som første møde, kan det ofte være gavnligt at komme igen til et/flere Opfølgningstjek eller en Opfølgende Konsultation (se beskrivelse under priser nederst) som en del af et opstartet behandlingsforløb. Dette er relevant, både fordi der ved igangsættelse af en behandling kan vise sig nye symptomer, som jeg kan vejlede dig i, men også fordi, at jeg arbejder for at finde årsagen til din ubalance. Og der er sjældent tale om et "quick fix", hvis det skal være holdbare resultater på den lange bane. I et behandlingsforløb kan andre metoder som irisanalyse, posturologi, øreakupunktur mm ligeledes inddrages, hvis det viser sig at være relevant i dit tilfælde.

 

En behandling med øreakupunktur og posturologi kan, som nævnt, vise sig relevant efter din sundhedskonsultation (posturologi er læren om kroppens stilling). Det er dog også muligt at vælge denne behandling uden forudgående sundhedskonsultation, da din første konsultation og behandling med øreakupunktur altid indeholder en posturologisk undersøgelse og relevante spørgsmål ift. din nuværende situation. Posturologi og øreakupunktur kan  bl.a. være en del af en gavnlig behandling mod fx smerter i bevægeapparatet, kæbespændinger, hovedpine, angst mm., samt støttebehandling ved fx allergi, astma, rygestop, infertilitet, hormonelle ubalancer og kroniske sygdomme. (Læs mere under priser nederst).


Blid og effektiv behandling: Du har også mulighed for at prøve en ny og unik behandling med dorn-terapi. Dorn-terapi er en enkel men effektiv behandling, som minder om en blid form for kiropraktik, hvor man arbejder på manuelt at mobilisere kroppens led og hvirvler tilbage i korrekt position. Dog er dorn-terapi helt anderledes blid i sin tilgang end kiropraktik – og klienten er aktivt med i behandlingen ved at bevæge arme eller ben under justeringen, således at processen bliver rolig og kontrolleret. Ved dorn-terapi er fokus på at korrigere ben, bækken, hofter, rygsøjle og nakke, hvor mange af os har større eller mindre skævheder og ubalancer – og derfor ofte har smerter eller ubalancer (andre steder) i kroppen.

Dorn-terapi er meget anvendt som en effektiv behandlingsform mod smerter, men den kan også være effektiv mod andre ubalancer. Eftersom man i dorn-terapi arbejder med rygsøjlen (hvorfra også nervebaner løber og disses forsyning til organer og resten af kroppen), så berører det nemlig modtageren (klienten) i en helhed - og det er derfor en generel helbredsorienteret terapi til at fremme forsyning af alle kroppens væv og organer.

Du kan efter en behandling ofte opleve forbedringer på flere niveauer (både fysisk, fysiologisk og emotionelt).


 

Tillægsydelser: Mange klienter har af og til brug for at snakke og sparre mere omkring deres sundhedstilstand og/eller igangsatte helingsproces end først tiltænkt, når de kommer i klinikken. Det kan også være, at de bliver interesserede i at tilføje ekstra undersøgelser og/eller behandlinger ifm. en konsultation. Derfor har du mulighed for at købe ekstra konsultationstid og/eller ekstra ydelser (fx irisanalyse, posturologi, øreakupunktur, lysbehandling via øret eller et relevant "uddrag" af yin massagen) ifm. en igangværende konsultation eller behandling, når du først sidder i stolen eller ligger på briksen. (Læs mere under priser nederst).

Jeg er RAB-godkendt behandler siden 2018 og opdaterer løbende min viden og kunnen. Jeg opfylder kravene i henhold til lov om Registrering af Alternative Behandlere, og er således berettiget til at anvende titlen Heilpraktiker, Registreret Alternativ Behandler RAB.

HEILPRAKTIKER ~NATURMEDICINER:

Jeg er tysk læge-eksamineret heilpraktiker – en anerkendt uddannelse indenfor naturmedicin (læs evt. mere om, hvad en heilpraktiker er her). Uddannelsen har givet mig en bred og grundig naturmedicinsk forståelse af sygdom og sundhed. Som heilpraktiker – også kaldet almen praktiserende naturmediciner – ser jeg mennesker ud fra en helhed, hvorfor jeg laver en helhedsanalyse og -behandling. Jeg har viden inden for: klinisk undersøgelse, homotoksikologi, ernæringslære/kostvejledning, kosttilskud, homøopati, øreakupunktur, irisanalyse, følelsernes betydning mm.


Jeg er medlem af Dansk Heilpraktiker Forening og modtager supervision fra Heilpraktikerskolen i Danmark.

ET GODT STED AT STARTE:

Er du i tvivl om, hvilken behandling, du skal vælge, så er en Komplet Sundhedskonsultation oftest et godt sted at starte. Dette giver både dig og mig et rigtigt godt oveblik over dine nuværende og tidligere ubalancer og symptomer. Og når vi først har overblikket, så bliver det derfra lettere at vurdere, hvilke tiltag, som kan være gode og nødvendige for at få dig tilbage mod bedre sundhed og balance.


Når du booker en sundhedskonsultation får du indsigt i din egen sundhed og hvilke forhold, som kan påvirke den - og når du har bedre indsigt i din egen sundhed, så bliver det også lettere for dig at forebygge evt. ubalancer og vedligeholde en god balance.

Jeg indsamler den nødvendige viden, laver analysearbejdet, rådgiver og giver dig personlig vejledning på din vej mod bedre sundhed og balance - men din egen motivation og indsats er afgørende for et succesfuldt resultat af mine råd og behandlingerne.GENERELT OM KONSULTATIONER/BEHANDLINGER:

Hvert behandlingsforløb er individuelt, og hvor mange konsultationer/behandlinger der kræves, afhænger af den enkelte klients problematik, hvor længe problematikken har varet, klientens egen indsats osv. En tommelfingerregel er, at jo længere tid, symptomerne har varet/jo værre de er/jo mere kompleks et billede, jo flere behandlinger og jo længere tid kræver behandlingerne.


Af og til kan man opleve, at den/de første behandlinger eller behandlingsråd sætter gang i en proces, der kan føles som en "forværring" af den nuværende tilstand. Dette er ofte helt naturligt, idet kroppen begynder at "omjustere" ift. til de nye input og tiltag, som du går i gang med. Ofte vil kroppen reagere med forskellige symptomer og ændringer, når den begynder at arbejde i en ny og gavnlig retning. Men din krops/dit systems tilpasning til en ny livsstil kræver tid, og symptomerne vil derfor klinge af med tiden.NYT! HJEMME-BEHANDLINGER: De fleste af mine behandlinger kan nu også laves hjemme hos dig, da de typisk kræver minimum af udstyr. Kontakt mig ved interesse.

Udtalelse fra klient - om en Sundhedskonsultation:


"Jeg har netop fået foretaget en 2-timers komplet sundheds-konsultation hos Karina. Mit ønske med konsultationen var at forbedre min egen sundhedsmæssige tilstand, da jeg ofte oplever en stor træthedsfornemmelse i kroppen.


Jeg følte mig i meget gode og professionelle hænder. Jeg synes det var fedt at opleve følelsen af at blive konsulteret med en undersøgelse, der favner 360 grader. Vi startede med en grundig samtale omkring sygdomshistorie og begivenheder, der har fyldt/fylder i mit liv, og derefter fik jeg lavet en fysisk klinisk undersøgelse.


Et par dage efter havde Karina lavet en helhedsanalyse af mig/min tilstand, og jeg kom forbi igen til en 30 min konsultation for at modtage min behandlingsplan. Her talte vi om både fysiske og psykiske grunde til min træthed. Jeg modtog ligeledes mange gode, konkrete forslag til, hvad jeg kan gøre både på et fysisk/kropsligt plan, gode råd omkring kost, samt råd til nogle gavnlige naturlægemidler og homøopati, som jeg kan tage for at understøtte min helingsproces. Jeg fik ydermere nogle nyttige livsstilsråd, der favner mig som person.


Det var skønt at opleve, at blive lyttet til og blive ”set” på som et helt menneske. Og det var fedt at få en bred vejledning i de mange forskellige tilgange, hvor jeg selv kan være med til at ændre min tilstand og forbedre min egen sundhed. Jeg har fået rigtigt meget med og lært en masse nyt – også om mig selv!".


Camilla, om en Komplet Sundhedskonsultation


...Se flere anmeldelser på Sund & Hels Facebookside.

PRISER - KONSULTATION, SUNDHEDSTJEK & BEHANDLING:


* * * * * *

Konsultationer & sundhedstjek:

Ekstra konsultationstid eller tillægsydelser*, pr. 15 min:   100 kr.

*Mange klienter har af og til brug for at snakke og sparre mere omkring deres sundhedstilstand og/eller igangsatte helingsproces. For samtlige konsultationer (sundhedskonsultation, opfølgning, øreakupunktur) og behandlinger (yin massage, yoga 1:1) er det derfor muligt at købe ekstra konsultationstid eller uddrag fra andre ydelser (fx posturologi, øreakupunktur, yin massage, yoga 1:1 mm) ifm. en igangværende konsultation eller behandling.

   - Prisen udregnes pr. påbegyndt 15 min.1. Basis Sundhedskonsultation*, ca. 60 min:   700 kr.

NB: Denne konsultation kan også foretages online eller hjemme hos dig.

Få en personlig konsultation, sundhedstjek samt individuel tilpasset behandlingsplan* ud fra et holistisk og naturmedicinsk perspektiv. Ved en Basis Sundhedskonsultation kommer vi omkring de fundamentale områder i dit liv/livsstil, som gerne skal være på plads, så du kan optimere din sundhedstilstand på naturlig vis.

*OBS: Efter din første konsultation laver jeg en analyse på baggrund af din anamnese og udarbejder en individuel behandlingsplan til dig med råd og vejledning til at optimere din sundhed på naturlig vis. Din behandlingsplan er klar ca. 1 uge efter din første konsultation, og du får din individuelle plan inkl. ca. 50 min session med personlig vejledning ved din 2. konsultation. Denne konsultation koster 600 kr. og kan afvikles enten ved fysisk møde, online eller over telefon.

(Jeg bruger i alt min. 2 timers arbejde ifm. denne konsultation, inkl. forberedelse og analyse).

--> Velegnet til dig, som oplever en/få ubalancer, der har stået på i kortere tid og/eller et mere simpelt symptombillede - og som ønsker og er motiveret til at leve en sundere livsstil via naturlige tilgange.

   + ekstra ydelse? ca. 15 min ifm. konsultation, fx posturologi, øreakupunktur, yoga 1:1:   100 kr.1. Komplet Sundhedskonsultation*, ca. 2 timer:   1000 kr.

NB: Denne konsultation kan også foretages online eller hjemme hos dig.

Få en personlig konsultation, sundhedstjek samt individuel tilpasset behandlingsplan* ud fra et holistisk og naturmedicinsk perspektiv.
Ved en Komplet Sundhedskonsultation har vi mere tid og arbejder i dybden, hvilket er særligt relevant, hvis din ubalance har stået på i længere tid og/eller er mere kompleks. Den komplette konsultation resulterer i en holistisk og personlig sundhedsprofil, som giver dig et godt overblik over din nuværende sundhedstilstand i en helhed - og herfra hjælper dig til, hvordan du kan optimere din sundhedstilstand på naturlig vis.

*OBS: Efter din første konsultation laver jeg en analyse på baggrund af din anamnese og udarbejder en individuel behandlingsplan til dig med råd og vejledning til at optimere din sundhed på naturlig vis. Din behandlingsplan er klar ca. 1 uge efter din første konsultation, og du får din individuelle plan inkl. ca. 50 min session med personlig vejledning ved din 2. konsultation. Denne konsultation koster 600 kr. og kan afvikles enten ved fysisk møde, online eller over telefon.

(Jeg bruger i alt min. 3 timers arbejde ifm. denne konsultation, inkl. forberedelse og analyse).

--> Velegnet til dig, som oplever en/flere ubalancer, der har stået på i længere tid og/eller et mere kompleks symptombillede - og som ønsker og er motiveret til at leve en sundere livsstil via naturlige tilgange.

   + ekstra ydelse? ca. 15 min ifm. konsultation, fx posturologi, øreakupunktur, yoga 1:1:   100 kr.2. Konsultation - Behandlingsplan & Personlig Vejledning, ca. 50 min:   600 kr.

NB: Denne konsultation kan også foretages online eller hjemme hos dig.

Denne konsultation ligger ca. 1 uge efter din første konsultation (Basis eller Komplet Sundhedskonsultation). Jeg har siden lavet en analyse på baggrund af din anamnese fra den første konsultation, og på den baggrund har jeg udarbejdet en individuel behandlingsplan til dig med råd og vejledning til at optimere din sundhed på naturlig vis.
Vi gennemgår din individuelle behandlingsplan sammen, og du har mulighed for at stille spørgsmål, så du er sikker på at komme godt i gang med dine nye tiltag og sunde livsstil. Denne konsultation kan afvikles enten ved fysisk møde eller over telefon.

   + ekstra ydelse? ca. 15 min ifm. konsultation, fx posturologi, øreakupunktur, yoga 1:1: 100 kr.3. Opfølgende Konsultation, ca. 50 min.:   600 kr.

NB: Denne konsultation kan også foretages online eller hjemme hos dig.

Dette giver god mulighed for fortsat vedligeholdelse af det gode behandlingsforløb - også på den lange bane. Her tager vi fat i det, som du ønsker - og med fokus på, hvordan det er gået siden din sidste sundhedskonsultation og/eller inddrager relevante nye analyse- og behandlingsmetoder (fx irisanalyse, posturologi, øreakupunktur, yoga 1:1 mm). Jeg vejleder dig i din udviklingsproces, og justerer evt. din behandlingsplan med nye forslag, så planen altid er opdateret og tilpasset din aktuelle situation. 

--> Velegnet til dig, som er i et behandlingsforløb hos Sund & Hel og gerne vil vedligeholde og vedblive at følges i din udvikling med løbende vejledning i den proces.

(NB: En opfølgende konsultation skal finde sted indenfor ½ år efter din seneste sundhedskonsultation - ellers er varigheden 1 time, og prisen er 700 kr).

   + ekstra ydelse? ca. 15 min ifm. konsultation, fx posturologi, øreakupunktur, yoga 1:1: 100 kr.* * * * * * 

Behandling med øreakupunktur:

1. Øreakupunktur/Posturologi/Lysbehandling - 1. konsultation/behandling, ca. 50 min.:   600 kr.

Kan også foregå hjemme hos dig.

Ved 1. møde indgår en grundigere konsultation, hvor jeg spørger ind til din nuværende situation, varighed, årsag, mønstre, øvrige helbred, vaner mm.

Du vil også få lavet en posturologisk test (test af kroppens stilling), samt evt. kæbe- og øjentest så jeg kan spore mig ind på "problemet". Derefter vurderer vi sammen, hvilke behandlingsmåde, som er den rigtige for dig: Det kan være behandling via øret med fx: tynde akupunkturnåle, permanåle, lys, strøm el. manuel kæbebehandling (tryk).

--> Velegnet som indledende del af et forløb til behandling eller lindring af smerter i bevægeapparatet, hovedpine, angst, allergi, astma, rygestop, infertilitet, kroniske sygdomme mm.

   + ekstra ydelse? ca. 15 min ifm. behandling, fx "uddrag" af yin massage el. yoga 1:1:   100 kr. 2. Øreakupunktur/Posturologi/Lysbehandling - efterfølgende behandlinger, 30 min.:   400 kr.

Kan også foregå hjemme hos dig.

Allerede efter 1. konsultation kan der ofte opleves en effekt, idet hhv. nålene, lys eller tryk giver besked til kroppen om at justere noget på en ny måde. Det kan dog tage tid for kroppen at skulle "omjustere" sig, og det vil derfor være givende at komme igen for en mere vedvarende og gavnlig effekt.
Ved en efterfølgende behandling med øreakupunktur følger vi op på din sidste konsultation - ser på hvordan du/din krop har reageret - og går derefter videre med din behandling.

--> Velegnet som en del af et behandlingsforløb eller forløb til lindring af smerter i bevægeapparatet, hovedpine, angst, allergi, astma, rygestop, infertilitet, kroniske sygdomme mm.

   + ekstra ydelse? ca. 15 min ifm. behandling, fx "uddrag" af yin massage el. yoga 1:1:   100 kr. 3. Regelmæssigt behandlingsforløb med Øreakupunktur/Posturologi/Lysbehandling: - Køb 3 behandlinger samlet, 3 stk. hver á 30 min. varighed:   1000 kr.*   Kan også foregå hjemme hos dig.

Køber du 3 behandlinger samlet er det tiltænkt som en god opstart på eller som en essentiel del af et regelmæssigt behandlingsforløb. For gode resultater anbefales det at få en ny behandling ca. hver 1-4. uge - alt efter, hvor du er i dit forløb, og hvordan du reagerer på behandlingen. Tag endelig en snak med mig, hvis du er i tvivl, om det er relevant for dig.

--> Velegnet som en del af et behandlingsforløb eller forløb til lindring af smerter i bevægeapparatet, hovedpine, angst, allergi, astma, rygestop, infertilitet, kroniske sygdomme mm.

(*NB: Ved køb af flere behandlinger, så kan eventuelle ubrugte behandlinger ikke refunderes - men du er velkommen til at give dine behandlinger til en anden, som kan have gavn af behandlingerne).


* * * * * *

Behandling med dorn-terapi:

Dorn-terapi, ca. 50 min.:   700 kr.  Kan også foregå hjemme hos dig.

Dorn-terapi er en enkel men effektiv behandling, som minder om en blid form for kiropraktik, hvor man arbejder manuelt med at mobilisere kroppens led og hvirvler tilbage i normal stilling (fokus er på ben, hofter, rygsøjle og nakke). Du vil ofte kunne mærke en effekt allerede efter første behandling, men typisk skal der ca. 3 behandlinger til, før du kan vurdere, hvor meget behandlingen har hjulpet på din ubalance.

(OBS: Du må ikke løfte tungt eller lave hård anstrengende træning i 48 timer efter behandlingen).

--> Behandlingen er ofte anvendt mod smerter i bevægeapparatet, men den har også været anvendt mod andre fysiologiske ubalancer som fx problemer med fordøjelse, hud, hovedpine mm.

   + ekstra ydelse? ca. 15 min ifm. behandling, fx posturologi, øreakupunktur el. lysbehandling: 100 kr.


* * * * * *

Kombi-behandlinger og -forløb:

Kombi-behandlinger og kombi-forløb 1:1:  (Priser, se nedenfor)  Kan også foregå hjemme hos dig.

Kombi-behandlinger er en særlig mulighed for at arbejde både bredere og mere målrettet fra flere vinkler, idet jeg inddrager flere af mine behandlinger/metoder i den samme session. Dette betyder, at vi kan arbejde på at stimulere og balancere på flere plan hver gang vi ses.

--> Behandlingerne jeg inddrager kan eksempelvis være: Samtale/konsultation, yoga, meditation, åndedrætsøvelser, mindfulness, øreakupunktur, yin massage, posturologi, dorn terapi mm - alt efter hvad som er relevant i dit tilfælde og ud fra din historik.


1 session, á 60 min: 700 kr.

3 sessioner, á 60 min: 1900 kr.*


(*Købes der flere sessioner, er det muligt at betale i rater. Kontakt mig for info).

(*NB ~ Købes et tilbud med flere sessioner, så kan eventuelle ubrugte sessioner ikke refunderes - men du er velkommen til at give dine sessioner til en anden, som kan have gavn af behandlingerne).* * * * * *

Spyt- og næse-test for Covid-19:

Spyt*- og næse-test (Covid-19 antigen kviktest):   200 kr.  Kan også foregå hjemme hos dig.

Er I flere, som skal testes samtidigt, så koster det 150 kr. pr. person, da jeg kan foretage intro mm samlet. (*OBS: ved spyt-testen må du ikke have spist eller drukket indenfor 1 time inden din test foretages).


  • Nem og bekvem test for covid.
  • Undgå vatpind i næse og svælg med spyt-testen.
  • Høj sikkerhed.
  • CE-godkendt til professionel brug.
  • Svar efter 15 min. på sms (svaret vil også fremgå i coronapasset efter ca. 30 min).
  • Testsvaret for spyt-test kan bruges i det danske coronapas (kommer ikke i EU-coronapasset).
  • Testsvaret for næse-testen kommer både i det danske og i EU-coronapasset.


Book tid til kviktest via mail: karina@sund-hel.dk eller sms: 28908655.


* * * * * *


Gratis afklarende samtale:

Brug for vejledning inden du booker en konsultation eller behandling?

Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak for at finde ud af, om det jeg tilbyder, er noget for dig - og i så fald, hvilken behandling, der er "rigtig" for dig ud fra din aktuelle situation.


--> Du booker en tid ved at kontakte mig på karina@sund-hel.dk,tlf 28908655 - eller udfyld formularen her.

 


HUSK: Du kan også købe smukke gavekort til en konsultation/behandling hos Sund & Hel. -Giv en sund & personlig gave til én, du holder af... (Kontakt mig for køb og info).

Betaling kan ske ifm. din konsultation/behandling via mobile pay eller kontant (kun lige penge) - og alternativt kan du overføre via bank inden din aftale. (Obs: Pr. 1/10 2023 har Mobile Pay hævet gebyrerne på betalinger, og der vil derfor være et betalingsgebyr på 10 kr, hvis du vælger at betale med Mobile Pay).


**Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før en aftalt aftale, opkræves 50% af behandlingsprisen.